• Aitu: Nafanua - Prophecy
    Village: Falealupo, Savai’i
  • Aitu: Taema - Identity
    Village: Salelavalu, Savai’i
  • Aitu: Telesa - Protector
    Village: Papase’ea, Upolu